MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

Authors

  • Fera Hasana dan Mustaqimah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Keywords:

Manajemen, Kurikulum, Pendidikan Anak, Al-Qur’an.

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang manajemen kurikulum pendidikan anak dalam persfektif al-qur’an. metode yang digunakan pada artikel ini yaitu menggunakan studi literasi dengan data yang diperoleh dikompulasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur, artikel ini menyimpulkan bahwa kurikulum pendidikan anak jika dilandaskan dengan perspektif Al-qur’an bertujuan menambah keimanan dan ketakwaan serta dikelola dengan baik sehingga mengharapkan pembentukan manusia yang sempurna. Dalam memberikan kurikulum pendidikan kepada anak hendaknya mengikuti tuntutan ajaran islam seperti yang terdapat dalam surah Luqman yang berlandaskan dengan rasa kasih sayang dan lemah-lembut, agar anak mampu menyerap apa yang diberikan kepadanya.

Published

2021-06-21